ABD E2 Yatırımcı Porgramı

E-2 yatırımcı vizesi ABD’ye gelen yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla yeterli sermayeye sahip olmaları durumunda verilen vizedir. Bu vizenin sağlanabilmesi için yatırımcının ülkesi ve ABD arasında yatırım anlaşması bulunmalıdır. Bu vize kapsamında yatırımcı, sadece vize konusu ticari işletme için çalışabilir.

E-2 vizesi genelde 5 sene olarak verilir. ABD’ye giriş esnasında, E-2 vizesi sahibi kişi en fazla 2 sene ABD’de kalmaya izni verilir. Bu sürenin uzatılması için başvuru yapılması halinde, bu süre her başvuruda bir 2 sene daha uzatılabilir. Süre uzatma talebi işleminde herhangi bir limit yoktur, fakat tüm E-2 vizesi sahibi kişilerin, vizelerinin süresinin dolmasıyla ABD’den ayrılacakları niyetini her zaman taşımaları şarttır.

E-2 vize geçici vize kategorisinde olup, başvuru sahibinin yapılan ticaretin bitiminin hemen akabinde ABD’den ayrılma niyeti olmasını şart koşar. Bu sebeple, E-2 vizesi başvuru sahibini ABD’de sürekli olarak kalmasını sağlayan Green Card (Lawful Permanent Residence) statüsünü kazandırmaz.

Yatırım Özellikleri

Yatırım, gerçekten aktif olan bir işletme olmalıdır. Spekülatif veya işlemeyen bir yatırım uygun değildir. Bir banka hesabında duran tahsis edilmemiş fonlar veya benzeri teminat yatırım olarak kabul edilmez.

Önemli Bir Miktar Anapara: “Önemli bir miktar anaparanın” “iyi niyetli bir ABD ticari işletmesine” yatırım amaçlı konulması veya aktif olarak konuluyor olması E-2 vizesinin en önemli şartını oluşturuyor. “Önemli bir miktarda anapara”dan ne kastedildiği Amerikan Göçmenlik Kanunun’ da tanımlanmamış olup, bu miktarın ne kadar olduğu ticari işletmenin büyüklüğü ile yapılacak yatırımın birbirine oranına göre tespit edilir. Genel uygulamalar ışığında, $100,000 ve üzeri yapılacak yatırımların “önemli miktar anapara” şartını karşılayacağı düşünülmektedir.

Yatırımın “Marjinal” Olmaması: Amerikan Göçmenlik Kanunu’na göre yatırımın marjinal olması demek, yatırım yapılan işletmenin yatırımcının kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayacak derecede minimum kar yapıyor ve/veya yapacak olması demektir. Bir başka ifadeyle, yatırım yapılan işletmenin yatırımcının ve yatırımcının ailesinin ABD’de geçimini sağlamaktan çok daha fazla kar yapıyor veya yapabilecek kapasitede olması gereklidir.

İşletmenin Yatırımcı Tarafından Geliştirilmesi Ve/Veya Yönetilmesi: Yatırımcının ABD’ye giriş/ABD’de bulunma amacı sadece bu ticari işletmenin geliştirilmesi ve yönetilmesi olmalıdır. Bu amaç,

  • ticari işletmenin en az %50’si üzerinde hak sahibi olmak veya
  • işletmenin yürütülmesinde kontrole sahip olmak veya
  • yönetici pozisyonunda olunduğunun gösterilmesiyle kanıtlanabilir.

Yatırımın Aktif Bir Yatırım Olması: Yatırımcı sadece aktif şekilde ticaret yapacak bir işletmeye yatırım yapabilir. Örneğin, yatırımcının sadece gayrimenkul alarak bu gayrimenkullerin işletilmesi işi E-2 vizesi için yeterli olmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Süresi

Yatırımcı vizesine başvuran kişilerin genelde devamlı olarak ikamet ettikleri bölgedeki A.B.D. Büyükelçiliği’nden ya da Konsolosluktan başvuru yapmaları beklenir. Başvuru sahiplerinin, hakları olmasına karşın, yaşadıkları ülke dışında herhangi bir A.B.D. konsolosluk ofisinden başvuru yapmaları durumunda vizeye uygun bulunmaları daha zor olabilir.

Başvuru yapıldıktan sonra öncelikle E Vize birimi başvuruyu inceleyecek, sonrasında Konsolosluk Bölümü ve başvuru sahibi için mevcut en uygun randevu tarihi, ne zaman ve nasıl randevu onaylanabileceği hakkında başvuru sahibini bilgilendirecektir. E-Vizelerinin incelenme süreleri genellikle 2 ila 3 hafta olmaktadır.